Thea Bongers
Dotterbloem 26, 5351 MB  Berghem
M 06 44187570     E tjb@theabongers.nl     I www.theabongers.nl

Thea Bongers

Actief als interim-manager, coach en mediator.

Mijn brede managementervaring en bestuurlijke verantwoordelijk- heden heb ik opgedaan in lijnfuncties, toezichthoudende posities en in de rol van coach, adviseur en mediator. Mijn hart gaat uit naar organisaties in de publieke sector. Daar kan ik bezig zijn met zaken die er voor mij toe doen. Mijn CV is op aanvraag beschikbaar.

Kordaat en met flair zet ik mijn kennis en ervaring in voor de ontwikkeling van uw organisatie. Met mensen in en buiten uw organisatie in vertrouwen en verbondenheid werken aan concrete doelen is daarbij mijn drijfveer.

Door mijn transparante werkwijze waarbij ik geen confrontaties uit de weg ga, ben ik in staat snel contact en verbinding te maken. Met de doelstelling van de organisatie als uitgangspunt stuur ik op een goede balans tussen taak, mens en ontwikkeling. Ik werk graag in een ambitieuze omgeving en weet in hectische tijden goed de rust te bewaren.

De kwaliteit van mijn handelen komt het best tot uitdrukking in de feedback op mijn werk. Men noemt mij betrouwbaar, gedreven, zorgvuldig en deskundig. Ik verstrek graag referenties om klanten aan het woord te laten voor een completer beeld over mijn persoon en werkwijze.

Enkele organisaties waarvoor ik gewerkt heb:

 

  • Proteion, directeur thuiszorg a.i. 
  • Pantein, toegevoegd aan raad van bestuur a.i.  
  • Synthese, directeur/bestuurder a.i. 
  • SDW, programmadirecteur WMO & innovatie a.i.

 

   

Neem voor meer informatie contact op 06-44187570.
Wellicht het begin van een prettige samenwerking!

Site: QForma | Fotografie: Rens Plaschek